logo
ลักกี้เซฟตี้ดอทคอมออนไลน์ โทร.086 628 5566 email:[email protected]

NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3 AFFF


SOLD OUT
มาตรฐาน UL (UNDERWRITERS LABORATORIES INC LISTED,USA.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์สามารถดับไฟClass A และ Class B ได้เป็นอย่างดี ดับไฟโดยการสร
เหลือ 99 ชิ้น
 • หมวดหมู่ : foam fire extinguisher
 • รหัสสินค้า : 000183

รายละเอียดสินค้า NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3 AFFF

    มาตรฐาน UL
(UNDERWRITERS LABORATORIES INC LISTED,USA.)
   
   

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สามารถดับไฟClass A และ Class B ได้เป็นอย่างดี
 • ดับไฟโดยการสร้างแผ่นฟิล์มเคลือบเชื้อเพลิงไว้ไม่ให้ผสมกับ oxygen และยังป้องกันไม่ให้ไฟลุกติดขึ้นมาใหม่
 • ใช้ได้กับทั้งน้ำธรรมดาและน้ำทะเล
 • ใช้ร่วมกับสารดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งได้เป็นอย่างดี
 
   

NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3% AFFF (Aqueous Film Forming Foam)

 • เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสารHydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
 • ไม่เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ใช้ที่ความเข้มข้น 3% + น้ำ 97% สำหรับดับเพลิงจำพวกน้ำมัน
 
   

NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3%/6% AR-AFFF (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam)

 • ใช้ความเข้มข้น 3% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ
 • ใช้ความเข้มข้น 6% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 
   

NATIONAL FOAM รุ่น Centurion 3% AR-AFFF (Alcohol Resistant Aqueous Film Forming Foam)

 • เหมาะสำหรับดับไฟที่เกิดจาก Hydrocarbon เช่น น้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ และ Polar solvents (สารละลายที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย) เช่น ทินเนอร์, แอลกอฮอล์ ฯลฯ
 • ใช้ความเข้มข้น 3% สำหรับดับไฟที่เกิดจากสาร Hydrocarbon และ Polar solvents