logo
ลักกี้เซฟตี้ดอทคอมออนไลน์ โทร.086 628 5566 email:[email protected]

ข้อมูลการชำระเงิน

กรุณาติดต่อร้านค้า หลังการโอนเงินทุกครั้ง

โทร.086-627 5566

แฟกซ์ 02-743-1004

ติดต่อร้านค้า/แจ้งการชำระเงิน

 

e-mail:[email protected]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ line logoLine ID = 0866275566

 

 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จำกัด

005-1-59850-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จำกัด

071-2-14220-3

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จำกัด

259-6-00399-6

( กระแสรายวัน )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท ไพร์ม ซิสเท็ม เทคโนโลยี จำกัด

232-4-26809-9

( ออมทรัพย์ )